முடிக்கு கற்றாழையின் நன்மைகள்

முடியை பலப்படுத்துகிறது.

கற்றாழையில் உங்கள் முடியை வலுப்படுத்த உதவும் பல செயலில் உள்ள பொருட்கள் மற்றும் தாதுக்கள் உள்ளன.

கூந்தலில் உள்ள எண்ணெயைக் கட்டுப்படுத்துகிறது

அரிப்பு உச்சந்தலையை குணப்படுத்த உதவுகிறது

சூரியனில் இருந்து பாதுகாப்பு

முடி வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறது