முடிக்கு நெல்லிக்காயின் நன்மைகள்

Feb 11, 2023

Mona Pachake

உங்கள் முடியை மென்மையாக்குகிறது

ஆரோக்கியமான முடி வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கிறது.

வெள்ளை முடியை குறைக்கிறது

முடியின் அளவை அதிகரிக்கிறது.

பொடுகை குறைக்கிறது.

தலை பேன்களைக் குறைக்கிறது.

உங்கள் உச்சந்தலையை சுத்தம் செய்கிறது