தக்காளியை முகத்தில் பூசுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்

இறந்த சருமத்தைப் போக்குகிறது.

எண்ணெய் தன்மையை குறைக்கிறது.

முகப்பருவை தடுக்கிறது.

துளைகளை இறுக்கமாக்குகிறது.

இயற்கையான சூரிய பாதுகாப்பாளராக செயல்படுகிறது.

எரிச்சலூட்டும் சருமத்தை ஆற்றும்.

சருமத்திற்கு இளமைப் பொலிவைத் தரும்.