உங்கள் தோலுக்கு அரோமாதெரபியின் நன்மைகள்

தழும்புகளின் தோற்றத்தை குறைக்க உதவுகிறது.

அரிப்புகளை குறைக்கிறது.

சருமத்தை மென்மையாக்குகிறது.

வயதான அறிகுறிகளைக் குறைக்கிறது.

தோல் அமைப்பை மேம்படுத்துகிறது.

திறந்த துளைகளை குறைக்கிறது

தோல் அலர்ஜியை குறைக்கிறது