உங்கள் தலைமுடிக்கு கிராம்புகளின் நன்மைகள்

முடி வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கிறது

உங்கள் தலைமுடிக்கு பிரகாசம் சேர்க்கிறது

பொடுகுக்கு சிகிச்சையளிக்கிறது

முன்கூட்டிய முடி நரைப்பதைத் தடுக்கிறது

முடி உதிர்வைக் கட்டுப்படுத்துகிறது

உச்சந்தலையை சுத்தப்படுத்தி மென்மையாக்குகிறது