முக அழகுக்கு யோகா!

முக யோகா மசாஜ் மற்றும் தசைகள், தோல் பயிற்சிகளை உள்ளடக்கியது.

ஒப்பனை அறுவை சிகிச்சையை விட இது விலை குறைவானது

உங்கள் முகத்திற்கான மற்ற இரசாயனப் பொருட்களை விட இது உங்களுக்கு சிறந்தது

இது உங்களை இளமையாக வைத்திருக்கும்

இது பதற்றத்தை குறைக்கிறது

முகம் மற்றும் கழுத்து தசைகளை சரி செய்கிறது

இரட்டை கன்னங்களை அகற்ற உதவும்

தன்னம்பிக்கையை அதிகரிக்க முடியும்