தோல் ஆரோக்கியத்திற்கு ஹைலூரோனிக் அமிலத்தின் நன்மைகள்

Dec 16, 2022

Mona Pachake

சுருக்கங்களை குறைக்கிறது

உங்கள் சருமத்தை ஈரப்பதமாக்குகிறது

காயங்களை ஆற்றுகிறது

ஒட்டுமொத்த தோல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

அரிக்கும் தோலழற்சிக்கு சிகிச்சையளிக்கிறது.

தோல் அரிப்பு குறைக்கிறது