சருமத்திற்கு ஐஸ் கட்டிகளின் நன்மைகள்

வீக்கத்தை நீக்குகிறது, குறிப்பாக கண்களைச் சுற்றி.

எண்ணெய் தன்மையை குறைக்கும்.

முகப்பருவை குறைக்கிறது.

தீக்காயங்களை ஆற்றும்.

சொறி பூச்சி கடித்தல் மற்றும் வீக்கத்தை குறைக்கிறது.

சுருக்கங்கள் போன்ற வயதான அறிகுறிகளைக் குறைக்கிறது.

சருமத்தின் ஆரோக்கியமான பளபளப்பை அதிகரிக்கிறது.