தோல் பராமரிப்புக்கான ஐஸ் கட்டிகளின் நன்மைகள்

Jul 01, 2023

Mona Pachake

முகப்பருவை குணப்படுத்துகிறது மற்றும் தடுக்கிறது.

உங்கள் சருமத்தை பளபளக்க வைக்கிறது

வீங்கிய கண்களைக் குறைக்கிறது.

கருவளையங்களை நீக்குகிறது.

வயதான அறிகுறிகளைக் குறைக்கிறது.

உங்கள் தோலை சுத்தம் செய்கிறது.

இது மற்ற பொருட்களின் உறிஞ்சுதலை அதிகரிக்கிறது.