உங்கள் தலைமுடிக்கு எலுமிச்சையின் நன்மைகள்

உச்சந்தலையில் உள்ள அழுக்குகளை நீக்குகிறது

முடி வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கிறது.

உச்சந்தலையின் ஆரோக்கியத்தை பராமரிக்கிறது.

உங்கள் தலைமுடியை புதுப்பிக்கிறது.

இது பொடுகை குறைக்கிறது

இது உங்கள் தலைமுடியில் எண்ணெய்யை குறைத்து மிருதுவாக்கும்