கூந்தலுக்கு வேம்பு…!

உங்கள் உச்சந்தலையை சுத்தம் செய்கிறது.

ஆரோக்கியமான முடி வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கிறது.

முடி உதிர்வை குறைக்கிறது

நரை முடியை குறைக்கிறது

பொடுகை குறைக்கிறது.

தலை பேன்களைக் குறைக்கிறது.

கூந்தலுக்கு வேம்பு…!