தோல் மற்றும் முடிக்கு ஓட்ஸின் நன்மைகள்

முகப்பருவுக்கு சிகிச்சையளிக்கிறது.

வறண்ட மற்றும் அரிப்பு தோலை நீக்குகிறது.

இயற்கையான மாய்ஸ்சரைசர் ஆகும்.

உங்கள் தோலை சுத்தம் செய்கிறது

பொடுகுக்கு சிகிச்சையளிக்கிறது.

முடி வளர்ச்சியை அதிகரிக்கிறது