உங்கள் அழகுக்கு ஆரஞ்சுகளின் நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

முகப்பரு வராமல் தடுக்கிறது

சுருக்கங்களின் தோற்றத்தை கட்டுப்படுத்துகிறது

உங்கள் தோலில் இருந்து நச்சுகளை நீக்குகிறது

உங்கள் சருமத்தை பிரகாசமாக்குகிறது

சருமத்தை புத்துணர்ச்சியுடன் உணர வைக்கிறது

அனைத்து அழுக்குகளையும் முழுமையாக சுத்தம் செய்கிறது

நீங்கள் எரிச்சலூட்டும், உணர்திறன் வாய்ந்த சருமத்தை கையாளுகிறீர்கள் என்றால், தோல் பராமரிப்பில் ஆரஞ்சு உள்ளிட்டவை உங்களுக்கான தீர்வு.