சரும பராமரிப்பில் ஒயின் உண்மையில் உதவுமா?

கெட்ட கொழுப்பைக் குறைக்கிறது

உடல் பருமனை தடுக்கிறது

 மன அழுத்தம் மற்றும் மன அழுத்தத்தை குறைக்கிறது

பொடுகு குறைகிறது

உங்கள் சருமத்தை இளமையாக உணர வைக்கிறது

இது முகப்பருவை குறைத்து உங்கள் சருமத்தை பளபளப்பாக்குகிறது