முடிக்கு ரீத்தாவின் நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

இது ஒரு இயற்கை சுத்தப்படுத்தியாகும்

முடி வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கிறது

பொடுகு வளர்ச்சியைத் தடுக்கிறது

உங்கள் தலைமுடிக்கு பிரகாசம் சேர்க்கிறது

உங்கள் முடியை மென்மையாக்குகிறது

அதிகப்படியான எண்ணெயைக் கட்டுப்படுத்துகிறது

முடி சேதத்தை தடுக்கிறது

மேலும் அறிய