Green Round Banner

முடிக்கு அரிசி நீரின் நன்மைகள்

Green Round Banner

அரிசி சமைத்த பிறகு அல்லது ஊறவைத்த பிறகு எஞ்சியிருக்கும் மாவுச்சத்து நீர் அரிசி நீர்

Green Round Banner

முடியை பளபளப்பாக்குகிறது

Green Round Banner

முடியை மென்மையாக்குகிறது.

Green Round Banner

பிரகாசம் அதிகரிக்கிறது.

Green Round Banner

முடியை வலிமையாக்குகிறது.

Green Round Banner

முடி நீளமாக வளர உதவுகிறது.