தோல் பராமரிப்பு? ரோஜா இதழ்கள்...

முகப்பரு இல்லாத சருமத்திற்கு ரோஜா இதழ்களின் நன்மைகள் இங்கே

இது ஆக்ஸிஜனேற்றங்களால் நிரப்பப்படுகிறது

இது காயங்கள் மற்றும் தீக்காயங்களை குணப்படுத்துகிறது

இது சுருக்கங்களை குறைக்கிறது

இது சிவப்பைத் தணிக்கும்

எண்ணெய் குறைக்கிறது