தெளிவான சருமத்திற்கு சாலிசிலிக் அமிலத்தின் நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

எண்ணெய் கட்டுப்படுத்துகிறது

கரும்புள்ளிகளைக் குறைக்கிறது

தோல் எரிச்சலைக் குறைக்கிறது

கறைகளை குறைக்க உதவுகிறது

முகப்பருவை குறைக்கிறது

உங்கள் சருமத்தை முழுமையாக சுத்தம் செய்கிறது

அலர்ஜியைத் தணிக்கும்

மேலும் அறிய