சருமத்திற்கு ஸ்ட்ராபெரியின் நன்மைகள்

முகப்பருவை குணப்படுத்துகிறது

தோல் பாதிப்பை குறைக்கிறது

வீங்கிய கண்களை குறைக்கிறது

ஹைப்பர் பிக்மென்டேஷன் மங்குகிறது

தோல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது.

உங்கள் தோலில் உள்ள எண்ணெயை கட்டுப்படுத்துகிறது

சருமத்தை பிரகாசமாக்குகிறது.