உலர் ஷாம்பூவின் நன்மைகள்

நேரத்தை மிச்சப்படுத்துகிறது

இது உங்கள் தலைமுடிக்கு வால்யூம் கொடுக்கிறது

உங்கள் தலைமுடிக்கு லேசான வாசனை சேர்க்கிறது.

நிறமுடைய முடிகள் வாடாமல் பாதுகாக்கிறது.

இது உங்கள் முடி வறண்டு போவதை தடுக்கிறது.

இது ஜிம்மிற்குப் பிறகு உங்கள் முடி மற்றும் உச்சந்தலையை புதுப்பிக்கிறது