முக எண்ணெய்களைப் பயன்படுத்துவதன் நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

அவர்கள் உங்கள் சுருக்கங்களை குறைக்க முடியும்.

அவை வறண்ட சருமத்திற்கு நல்லது.

அவை உண்மையில் உங்கள் சருமத்தைப் பாதுகாக்கின்றன

எண்ணெய் உற்பத்தியை சமநிலைப்படுத்துகிறது

முகப்பரு மற்றும் பிற கறைகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கிறது.

சுருக்கங்களின் தோற்றத்தைக் குறைக்கிறது

சூரியன் பாதிப்புக்கு எதிராக பாதுகாக்கிறது.