உங்கள் முகத்தில் ஐஸ் கட்டிகளைப் பயன்படுத்துவதன் நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

குறிப்பாக கண்களைச் சுற்றியுள்ள வீக்கத்தை நீக்குகிறது.

எண்ணெய் தன்மையை குறைக்கிறது.

முகப்பருவை எளிதாக்குகிறது.

வெயிலைத் தணிக்கிறது.

சொறி மற்றும் பூச்சி கடித்தல் உட்பட வீக்கம் மற்றும் வீக்கத்தை குறைக்கிறது.

சுருக்கங்கள் போன்ற வயதான அறிகுறிகளைக் குறைக்கிறது.

சருமத்தின் ஆரோக்கியமான பளபளப்பை அதிகரிக்கிறது.

மேலும் அறிய