Yellow Star
Yellow Star

உங்கள் சருமத்திற்கு வைட்டமின் ஈ இன் நன்மைகள்

Feb 13, 2023

Mona Pachake

Yellow Star
Yellow Star

உங்கள் சருமத்தை ஈரப்பதமாக்குகிறது

Yellow Star
Yellow Star

காயங்களை ஆற்றுகிறது

Yellow Star
Yellow Star

தோல் புற்றுநோயைத் தடுக்கிறது

Yellow Star
Yellow Star

தோல் அரிப்பு குறைக்கிறது

Yellow Star
Yellow Star

எக்ஸிமாவை தடுக்கிறது

Yellow Star
Yellow Star

சுருக்கங்களை குறைக்கிறது

Yellow Star
Yellow Star

வடுக்கள் தோற்றத்தை குறைக்கிறது