முடி மற்றும் தோல் பராமரிப்புக்கு - வால்நட் எண்ணெய்

சுருக்கங்களை எதிர்த்துப் போராடுதல்

நோய்த்தொற்றுக்கான தீர்வு

சொரியாசிஸ் சிகிச்சைக்கு உதவுகிறது

வால்நட் எண்ணெய் ஒரு நல்ல ஆக்ஸிஜனேற்றியாகும்

முடி உதிர்வை எதிர்த்துப் போராட உதவுகிறது

 பொடுகை எதிர்த்துப் போராடுகிறது