White Scribbled Underline

மரத்தாலான சீப்புகளின் நன்மைகள்

White Scribbled Underline

 முடி மீது மென்மையானது.

White Scribbled Underline

இயற்கையாகவே முடியை வளர்க்கிறது.

White Scribbled Underline

உச்சந்தலையில் இரத்த சுழற்சியை அதிகரிக்கிறது

White Scribbled Underline

முடி வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கிறது.

White Scribbled Underline

சிக்கல்கள் மற்றும் உடைப்புகளைத் தடுக்கிறது.

White Scribbled Underline

பொடுகு மற்றும் அரிப்பு குறைக்க உதவுகிறது.

White Scribbled Underline

அழுக்கு துகள்களை நீக்குகிறது.