ஒரு மர சீப்பைப் பயன்படுத்துவதன் சிறந்த நன்மைகள்

Mar 24, 2023

Mona Pachake

ஆரோக்கியமான உச்சந்தலையை பராமரிக்க உதவுகிறது.

முடி வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறது.

எண்ணெய் தன்மையை குறைக்கிறது.

முடி உதிர்வதையும், உடைவதையும் தடுக்கிறது.

பொடுகை குறைக்கிறது.

முடியில் உள்ள அழுக்கு மற்றும் துகள்களை நீக்குகிறது.

உச்சந்தலையில் ஒவ்வாமை ஏற்படும் அபாயத்தைக் குறைக்கிறது.