முடி வளர்ச்சிக்கு கெரட்டின் அளவை அதிகரிக்க சிறந்த உணவுகள்

Author - Mona Pachake

முட்டை

சர்க்கரைவள்ளி கிழங்கு

கேரட்

சால்மன் மீன்

சூரியகாந்தி விதை

வெங்காயம்

மாங்காய்

அவகேடோ

கொட்டைகள்

மேலும் அறிய