நீண்ட முடிக்கு சிறந்த முடி எண்ணெய்கள்

Author - Mona Pachake

தேங்காய் எண்ணெய்

ஆர்கன் எண்ணெய்

ஆலிவ் எண்ணெய்

ஆமணக்கு எண்ணெய்

பாதாம் எண்ணெய்

திராட்சை விதை எண்ணெய்

ரோஸ்மேரி எண்ணெய்.