கோடையில் சிறந்த முடி எண்ணெய்கள்

நமது தலைமுடி உதிர்தல் மற்றும் சேதமடைந்த முடியைத் தடுக்கும் இயற்கை எண்ணெய்களை உற்பத்தி செய்கிறது

கோடை காலத்தில் அதிக வெப்பம் காரணமாக, உங்கள் உச்சந்தலையில் வறட்சி ஏற்படும்

கோடை காலத்திற்கான 5 சிறந்த எண்ணெய்கள் இங்கே

தேங்காய் எண்ணெய்

ஜொஜோபா எண்ணெய்

ஆர்கான் எண்ணெய்

அவகோடா எண்ணெய்

திராட்சை விதை எண்ணெய்