உங்கள் சருமத்தில் உள்ள சுருக்கங்களை குறைக்க சிறந்த வீட்டு வைத்தியம்

Author - Mona Pachake

உங்கள் சன்ஸ்கிரீன் அணியுங்கள்

உங்கள் சர்க்கரை உட்கொள்ளலைக் கட்டுப்படுத்துங்கள்

புகைபிடிப்பதை நிறுத்து

தேங்காய் எண்ணெய் பயன்படுத்தவும்

உங்கள் தூக்க நிலையை மாற்றவும்

உங்கள் முகத்தை தவறாமல் கழுவவும்

சரிவிகித உணவை உண்ணுங்கள்