முடி பராமரிப்புக்கான சிறந்த எண்ணெய்கள்

Feb 22, 2023

Mona Pachake

தேங்காய் எண்ணெய்

ஆர்கான் எண்ணெய்

ஜொஜோபா எண்ணெய்

பாதாம் எண்ணெய்

ஆலிவ் எண்ணெய்

திராட்சை விதை எண்ணெய்.

லாவெண்டர் எண்ணெய்