முடி மீண்டும் வளர சிறந்த எண்ணெய்கள்

Author - Mona Pachake

தேங்காய் எண்ணெய்.

பாதாம் எண்ணெய்.

ஆர்கன் எண்ணெய்.

வெங்காய எண்ணெய்.

லாவெண்டர் எண்ணெய்.

திராட்சை விதை எண்ணெய்.

ஆமணக்கு எண்ணெய்.