மஞ்சளின் சிறந்த தோல் பராமரிப்பு நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

கரும்புள்ளிகளை பிரகாசமாக்க உதவுகிறது.

தோல் காயங்களை குணப்படுத்த உதவுகிறது.

கறைகளை குறைக்க உதவுகிறது.

தோல் வடுக்கள் மறைய உதவுகிறது.

பளபளப்பைக் கொண்டுவருகிறது.

வயதான ஆபத்தை குறைக்கிறது

வறண்ட சருமத்தை ஈரப்பதமாக்குகிறது.

மேலும் அறிய