குளிர்காலத்தில் உங்கள் சருமத்தை பாதுகாக்க சிறந்த குறிப்புகள்

Author - Mona Pachake

தினமும் ஈரப்பதமாக்குங்கள்

உங்கள் சஸ்கிரீனை தவறாமல் பயன்படுத்தவும்

சரியான தயாரிப்புகளைப் பயன்படுத்துங்கள்

உங்கள் தோலை சரியாக சுத்தம் செய்யுங்கள்

காற்றிலிருந்து உங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள்.

உங்கள் தோலில் இரசாயனங்கள் பயன்படுத்துவதை கட்டுப்படுத்துங்கள்

உங்கள் சருமத்தை சூரிய ஒளியில் இருந்து பாதுகாக்கவும்.