குளிர்காலத்தில் உங்கள் சருமத்தை பராமரிக்க சிறந்த குறிப்புகள்

Author - Mona Pachake

கழுவிய உடனேயே ஈரப்படுத்தவும்

தினமும் சன்ஸ்கிரீனைப் பயன்படுத்துங்கள்

ஒரே இரவில் சிகிச்சையைப் பயன்படுத்துங்கள்

உங்கள் தோல் பராமரிப்பு வழக்கத்தை சரிசெய்யவும்

வெப்பநிலையை குறைக்கவும்

நிறைய தண்ணீர் குடிக்கவும்

உங்கள் தோலில் அதிக இரசாயனங்கள் பயன்படுத்துவதை தவிர்க்கவும்