முடி வளர்ச்சிக்கு பயோட்டின் நிறைந்த உணவுகள்

Author - Mona Pachake

கொட்டைகள் மற்றும் விதைகள்.

சர்க்கரைவள்ளிக்கிழங்கு

முட்டைகள்.

சால்மன் மீன்.

காளான்கள்.

அவகேடோ.

பருப்பு வகைகள்.

மேலும் அறிய