உங்கள் முடி வளர்ச்சியை அதிகரிக்க பயோட்டின் நிறைந்த உணவுகள்

இறைச்சி.

பருப்பு வகைகள்.

முட்டைகள்.

காளான்கள்.

கீரை.

கடல் உணவு.

சூரியகாந்தி விதைகள்.