பொடுகுக்கான காரணங்கள் என்ன?

எரிச்சல் மற்றும் எண்ணெய் தோல்

அசுத்தமான உச்சந்தலையில்

குறைந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி

ஹார்மோன் பிரச்சினைகள்

உணர்திறன் வாய்ந்த தோல்

தடிப்புத் தோல் அழற்சி மற்றும் அரிக்கும் தோலழற்சி போன்ற பிற தோல் நிலைகள்