உச்சந்தலையில் பருக்கள் ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள்

ஹார்மோன் சமநிலையின்மை

மன அழுத்தம்

பொடுகு

முடி பராமரிப்பு பொருட்கள்

எண்ணெய் பசை மற்றும் வறண்ட தோல்

மருந்துகள்

ஆரோக்கியமற்ற உணவு