சியா விதைகள் சருமத்திற்கு நல்லது - எப்படி?

Author - Mona Pachake

இது சருமத்திற்கு சிறந்த மாய்ஸ்சரைசர் ஆகும்

இறந்த சரும செல்களை அகற்றும்

சூரிய ஒளியில் இருந்து சருமத்தைப் பாதுகாக்கிறது

தோல் எரிச்சலைத் தணிக்கும்

முகப்பரு வளர்ச்சியை குறைக்கிறது

கரும்புள்ளிகளின் தோற்றத்தை குறைக்கிறது

சருமத்தை பொலிவாக்கும்

மேலும் அறிய