Yellow Star
Yellow Star

தேங்காய் - அழகு நன்மைகள் இதோ...!

Nov 03, 2022

Mona Pachake

Yellow Star
Yellow Star

உங்கள் தோலில் உள்ள சுருக்கங்களை குறைக்கிறது

Yellow Star
Yellow Star

வறண்ட சருமத்தை குறைக்கும்

Yellow Star
Yellow Star

உங்கள் சருமத்தை ஈரப்பதமாக்குகிறது

Yellow Star
Yellow Star

உங்கள் தோலை சுத்தம் செய்கிறது

Yellow Star
Yellow Star

உங்கள் சருமத்தை பளபளக்க வைக்கிறது

Yellow Star
Yellow Star

இயற்கையான சன்ஸ்கிரீனாக செயல்படுகிறது

Yellow Star
Yellow Star

உங்கள் தோலில் உள்ள எண்ணெயை குறைக்கிறது