பொதுவான முடி பராமரிப்பு தவறுகள்

வெப்பப் பாதுகாப்பைத் தவிர்த்தல்.

தவறான ஹேர்பிரஷைப் பயன்படுத்துதல்.

அதிகப்படியான தயாரிப்புகளைப் பயன்படுத்துதல்.

உச்சந்தலையில் தயாரிப்பைப் பயன்படுத்துதல்

தினமும் போனிடெயில் அல்லது டாப்-நாட் அணிவது.

உங்கள் தலைமுடியை அதிகமாக கழுவுதல் அல்லது போதுமானதாக இல்லை.