உங்கள் முடி இழப்புக்கான பொதுவான காரணங்கள்

Author - Mona Pachake

உங்கள் தாய் அல்லது தந்தையின் பக்கத்தில் வழுக்கை ஏற்பட்ட குடும்ப வரலாறு.

வயது.

குறிப்பிடத்தக்க எடை இழப்பு.

நீரிழிவு மற்றும் லூபஸ் போன்ற சில மருத்துவ நிலைமைகள்.

மன அழுத்தம்.

மோசமான ஊட்டச்சத்து.

ஜங்க் உணவு

மேலும் அறிய