தயிர் மற்றும் அதன் அழகு நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

இது இயற்கையான எக்ஸ்ஃபோலியேட்டராக செயல்படுகிறது.

இது நீரேற்றம் மற்றும் ஊட்டச்சத்தை வழங்குகிறது.

இது துளைகளை இறுக்கமாக்குகிறது.

இது இருண்ட வட்டங்களை ஒளிரச் செய்கிறது.

இது இயற்கையான மாய்ஸ்சரைசராக செயல்படுகிறது.

இது தோல் நெகிழ்ச்சித்தன்மையை பராமரிக்கிறது மற்றும் மேம்படுத்துகிறது.

இது சருமத்தின் நிறத்தை சமன் செய்து பளபளப்பான நிறத்தை அளிக்கிறது.