தயிர் மற்றும் அதன் அழகு நன்மைகள்

Oct 21, 2022

Mona Pachake

இயற்கையான எக்ஸ்ஃபோலியேட்டராக வேலை செய்கிறது.

இயற்கையான மாய்ஸ்சரைசராக செயல்படுகிறது.

முகம் மற்றும் சருமத்திற்கு ஈரப்பதம் அளிக்கிறது.

உங்கள் சருமத்தை மென்மையாக்குகிறது

மந்தமான மற்றும் நிறமிகளை நீக்குகிறது.

இருண்ட வட்டங்களை ஒளிரச் செய்கிறது.