ஆரோக்கியமான முடி மற்றும் சருமத்திற்கான உணவு குறிப்புகள்

கடல் உணவு

இரும்பு

மியூஸ்லி

கொட்டைகள்

கிவி மற்றும் சிட்ரஸ்

வைட்டமின் ஏ.

தண்ணீர் மற்றும் தேநீர்