பல்வேறு வகையான உடல் ஸ்க்ரப்கள்

உடல் ஸ்க்ரப்கள் பொதுவாக நமது சருமத்தை சுத்தம் செய்ய பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இங்கே சில வகைகள் உள்ளன

காபி ஸ்க்ரப்

கிரீன் டீ சர்க்கரை ஸ்க்ரப்

சர்க்கரை ஸ்க்ரப்

கடல் உப்பு ஸ்க்ரப்

தேன் சர்க்கரை ஸ்க்ரப்