உங்கள் தலைமுடிக்கு இந்த தயாரிப்புகளை தவிர்க்கவும்

சல்பேட்ஸ்.

கனிம எண்ணெய்.

பாரபென்ஸ்.

நீக்கப்பட்ட ஆல்கஹால்கள்.

செயற்கை வாசனை திரவியங்கள்.

ஃபார்மால்டிஹைட்.

சிலிகான்கள்.