எலுமிச்சை உங்கள் அழகுக்கு பயன் தருமா?

Dec 30, 2022

Mona Pachake

கரும்புள்ளிகள் மற்றும் தழும்புகளை குறைக்கிறது

முகப்பருவுக்கு சிகிச்சையளிக்கிறது

கொலாஜன் உற்பத்தியை அதிகரிக்கிறது.

எண்ணெய் பசை சருமத்தைத் தடுக்கிறது.

முடி வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கிறது.

பொடுகு மற்றும் அரிப்பு உச்சந்தலைக்கு சிகிச்சையளிக்கிறது.