முகப்பருவுக்கு எளிய வீட்டு வைத்தியம்

வெள்ளரிக்காய்

தேன்

தயிர்

ஓட்ஸ்

மஞ்சள்

எலுமிச்சை

அலோவேரா